RATAs Infra Oy on vuonna 2019 perustettu rakennuttajakonsulttipalveluja tuottava yritys, joka tarjoaa infra-alan rakennuttamis-, valvonta-, ja turvallisuuskoordinointipalveluja rautateiden ja muiden infra-alojen monimuotoisiin kohteisiin investointi- ja kunnossapitoprojekteille sekä hankkeille. Rakennuttajakonsulttipalveluja tarjoavan yrityksen omistajan Pekka Lindqvistin vahvoja osaamisaloja ovat

  • Radan päällysrakennetöiden suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontapalvelut, mukaan lukien muun infrarakentamisen laaja tuntemus rautatieympäristön lisäksi tie-, kadunrakennus- ja kunnallistekniikan puolelta.
  • Rakennuttamispalvelujen lisäksi yritys tarjoaa turvallisuuskoordinointipalvelua, josta yrityksen omistajalla on useiden vuosien kokemus sekä Väyläviraston turvallisuuskoordinaattorikoulutus hyväksytysti läpäistynä (2016).
  • Yrityksen omistaja Pekka Lindqvistillä on FISE:n myöntämä rakennuttajapätevyys, RAP- Infra (12/2015).
  • Yritys tarjoaa asiantuntevaa, monipuolista ja tilaajan tarpeet huomioivaa erittäin joustavaa palvelua.

Mottona joustavalle palvelulle on yrityksen logossa havainnollisesti esitettynä ”rasvana rattaissa”.

Rasvana rattaissa olemisen ideana yrityksessä on moniulotteisen kokemuksen ja näkemyksen omaaminen mm.

  • Rautatieympäristössä, jossa on huomioitava monien eri tekniikan alojen ja rautatieympäristössä toimivien intressit, tarpeet ja ennen kaikkea laadukkaan ja toimivan lopputuotteen varmistaminen jokaisessa rakentamiskohteessa turvallisuudesta tinkimättä.
  •  ”Rasvana rattaissa” palvelun tuottaminen on 100 % asiakkaan etujen ajamista, samalla huomioiden muut tahot ja palvelujen tuottajat ja heidän intressinsä ja haasteensa, jolloin tuotannosta saadaan mahdollisimman joustavaa ja eteenpäin vievää, unohtamatta sopimusteknisiä asioita, jotka ovat rakennuttamisessa ja rakentamisessa kaiken a ja o.
  • Rakentamisen koneistossa on monta ratasta ja kaikkien rattaiden tulee pyöriä mahdollisimman kitkatta, siksi RATAs Infra Oy.